Utrustning klädtryck

Vi har även ett antal apparater som används för att producera tryck på kläder, väskor med mera. Här följer en kort presentation.

Schulze Airpress X - Kraftfull pneumatisk värmepress

Tryckluftstyrd press i swing-utförande med två pressplattor med 40x50 cm tryckyta. 

DK8 - Manuell värmepress för mindre tryck

Digital press med 3 st utbytbara bottenplattor; 15x20, 8x12 och 8x8 cm 

 

DK7 - Manuell kepspress

Digital kepspress medutbytbar bottenplatta för barnkepsar. 

 

Roland GX24 - Transferskärare

Vår lilla folieskärare används framförallt för skärning av transfer. 

 

ROLAND VERSACAMM VS-640 - SKRIVARE OCH SKÄRPLOTTER

VersaCAMM VS-640 – en kombinerad skrivare/skärare. Klarar en materialbredd på 162cm (64”) och använder eco-solvent bläck. Vi har utrustat den med dubbla CMYK-kassetter för högsta hastighet (kan även konfigureras med metallic, vitt mm).

Används framförallt till affischer, klistermärken, skyltar, banderoller, etiketter mm men även till printad och skuren textiltransfer.